Different Color Review

This table shows the result of combining Red, Green, and Blue light sources:
 
Color Color HEX Color RGB
  #000000 rgb(0,0,0)
  #FF0000 rgb(255,0,0)
  #00FF00 rgb(0,255,0)
  #0000FF rgb(0,0,255)
  #FFFF00 rgb(255,255,0)
  #00FFFF rgb(0,255,255)
  #FF00FF rgb(255,0,255)
  #C0C0C0 rgb(192,192,192)
  #FFFFFF rgb(255,255,255)
 
 
More Colors
This 216 cross platform web safe color palette was originally created to ensure that all computers would display all colors correctly when running a 256 color palette.
 
000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF
 
 
More Colors+
 
Color Name Color HEX Color
AliceBlue #F0F8FF  
AntiqueWhite #FAEBD7  
Aqua #00FFFF  
Aquamarine #7FFFD4  
Azure #F0FFFF  
Beige #F5F5DC  
Bisque #FFE4C4  
Black #000000  
BlanchedAlmond #FFEBCD  
Blue #0000FF  
BlueViolet #8A2BE2  
Brown #A52A2A  
BurlyWood #DEB887  
CadetBlue #5F9EA0  
Chartreuse #7FFF00  
Chocolate #D2691E  
Coral #FF7F50  
CornflowerBlue #6495ED  
Cornsilk #FFF8DC  
Crimson #DC143C  
Cyan #00FFFF  
DarkBlue #00008B  
DarkCyan #008B8B  
DarkGoldenRod #B8860B  
DarkGray #A9A9A9  
DarkGreen #006400  
DarkKhaki #BDB76B  
DarkMagenta #8B008B  
DarkOliveGreen #556B2F  
Darkorange #FF8C00  
DarkOrchid #9932CC  
DarkRed #8B0000  
DarkSalmon #E9967A  
DarkSeaGreen #8FBC8F  
DarkSlateBlue #483D8B  
DarkSlateGray #2F4F4F  
DarkTurquoise #00CED1  
DarkViolet #9400D3  
DeepPink #FF1493  
DeepSkyBlue #00BFFF  
DimGray #696969  
DodgerBlue #1E90FF  
Feldspar #D19275  
FireBrick #B22222  
FloralWhite #FFFAF0  
ForestGreen #228B22  
Fuchsia #FF00FF  
Gainsboro #DCDCDC  
GhostWhite #F8F8FF  
Gold #FFD700  
GoldenRod #DAA520  
Gray #808080  
Green #008000  
GreenYellow #ADFF2F  
HoneyDew #F0FFF0  
HotPink #FF69B4  
IndianRed #CD5C5C  
Indigo #4B0082  
Ivory #FFFFF0  
Khaki #F0E68C  
Lavender #E6E6FA  
LavenderBlush #FFF0F5  
LawnGreen #7CFC00  
LemonChiffon #FFFACD  
LightBlue #ADD8E6  
LightCoral #F08080  
LightCyan #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow #FAFAD2  
LightGrey #D3D3D3  
LightGreen #90EE90  
LightPink #FFB6C1  
LightSalmon #FFA07A  
LightSeaGreen #20B2AA  
LightSkyBlue #87CEFA  
LightSlateBlue #8470FF  
LightSlateGray #778899  
LightSteelBlue #B0C4DE  
LightYellow #FFFFE0  
Lime #00FF00  
LimeGreen #32CD32  
Linen #FAF0E6  
Magenta #FF00FF  
Maroon #800000  
MediumAquaMarine #66CDAA  
MediumBlue #0000CD  
MediumOrchid #BA55D3  
MediumPurple #9370D8  
MediumSeaGreen #3CB371  
MediumSlateBlue #7B68EE  
MediumSpringGreen #00FA9A  
MediumTurquoise #48D1CC  
MediumVioletRed #C71585  
MidnightBlue #191970  
MintCream #F5FFFA  
MistyRose #FFE4E1  
Moccasin #FFE4B5  
NavajoWhite #FFDEAD  
Navy #000080  
OldLace #FDF5E6  
Olive #808000  
OliveDrab #6B8E23  
Orange #FFA500  
OrangeRed #FF4500  
Orchid #DA70D6  
PaleGoldenRod #EEE8AA  
PaleGreen #98FB98  
PaleTurquoise #AFEEEE  
PaleVioletRed #D87093  
PapayaWhip #FFEFD5  
PeachPuff #FFDAB9  
Peru #CD853F  
Pink #FFC0CB  
Plum #DDA0DD  
PowderBlue #B0E0E6  
Purple #800080  
Red #FF0000  
RosyBrown #BC8F8F  
RoyalBlue #4169E1  
SaddleBrown #8B4513  
Salmon #FA8072  
SandyBrown #F4A460  
SeaGreen #2E8B57  
SeaShell #FFF5EE  
Sienna #A0522D  
Silver #C0C0C0  
SkyBlue #87CEEB  
SlateBlue #6A5ACD  
SlateGray #708090  
Snow #FFFAFA  
SpringGreen #00FF7F  
SteelBlue #4682B4  
Tan #D2B48C  
Teal #008080  
Thistle #D8BFD8  
Tomato #FF6347  
Turquoise #40E0D0  
Violet #EE82EE  
VioletRed #D02090  
Wheat #F5DEB3  
White #FFFFFF  
WhiteSmoke #F5F5F5  
Yellow #FFFF00  
YellowGreen #9ACD32  
 
 
Shades of Red
 
Red Light HEX RGB
  #000000 rgb(0,0,0)
  #080000 rgb(8,0,0)
  #100000 rgb(16,0,0)
  #180000 rgb(24,0,0)
  #200000 rgb(32,0,0)
  #280000 rgb(40,0,0)
  #300000 rgb(48,0,0)
  #380000 rgb(56,0,0)
  #400000 rgb(64,0,0)
  #480000 rgb(72,0,0)
  #500000 rgb(80,0,0)
  #580000 rgb(88,0,0)
  #600000 rgb(96,0,0)
  #680000 rgb(104,0,0)
  #700000 rgb(112,0,0)
  #780000 rgb(120,0,0)
  #800000 rgb(128,0,0)
  #880000 rgb(136,0,0)
  #900000 rgb(144,0,0)
  #980000 rgb(152,0,0)
  #A00000 rgb(160,0,0)
  #A80000 rgb(168,0,0)
  #B00000 rgb(176,0,0)
  #B80000 rgb(184,0,0)
  #C00000 rgb(192,0,0)
  #C80000 rgb(200,0,0)
  #D00000 rgb(208,0,0)
  #D80000 rgb(216,0,0)
  #E00000 rgb(224,0,0)
  #E80000 rgb(232,0,0)
  #F00000 rgb(240,0,0)
  #F80000 rgb(248,0,0)
  #FF0000 rgb(255,0,0)
 
 
Shades of Gray
 
  RGB(0,0,0) #000000
  RGB(8,8,8) #080808
  RGB(16,16,16) #101010
  RGB(24,24,24) #181818
  RGB(32,32,32) #202020
  RGB(40,40,40) #282828
  RGB(48,48,48) #303030
  RGB(56,56,56) #383838
  RGB(64,64,64) #404040
  RGB(72,72,72) #484848
  RGB(80,80,80) #505050
  RGB(88,88,88) #585858
  RGB(96,96,96) #606060
  RGB(104,104,104) #686868
  RGB(112,112,112) #707070
  RGB(120,120,120) #787878
  RGB(128,128,128) #808080
  RGB(136,136,136) #888888
  RGB(144,144,144) #909090
  RGB(152,152,152) #989898
  RGB(160,160,160) #A0A0A0
  RGB(168,168,168) #A8A8A8
  RGB(176,176,176) #B0B0B0
  RGB(184,184,184) #B8B8B8
  RGB(192,192,192) #C0C0C0
  RGB(200,200,200) #C8C8C8
  RGB(208,208,208) #D0D0D0
  RGB(216,216,216) #D8D8D8
  RGB(224,224,224) #E0E0E0
  RGB(232,232,232) #E8E8E8
  RGB(240,240,240) #F0F0F0
  RGB(248,248,248) #F8F8F8
  RGB(255,255,255) #FFFFFF
 
So now you can easily have too many colors on your web page.
 

 

Scroll to Top